توسعه فناوری خیام لیزر

کاربرد های دستگاه لیزر

حکاکی روی چرم

ماکت سازی

صنایع دستی

تولید کفش

تابلو سازی

لوح و تندیس

قاب سازی

کارت عروسی

حکاکی تصاویر

دکوراسیون

حکاکی شیشه و آینه

برش پارچه