دستگاه برش لیزر یکی از پرکاربردترین دستگاه های صنعتی می باشد که به وسیله آن می توانید انواع کاربردهای برش فلزات و غیر فلزات را انجام دهید. برای دریافت خدمات برش لیزر از خیام لیزر خراسان با شماره ۰۵۱۳۶۵۱۶۱۶۱ تماس بگیرید.