پولی و تسمه دستگاه برش لیزر

پولی و تسمه از جمله قطعات دستگاه لیزر می باشند که کمک می کنند تا دستگاه برش لیزر شما به صورت روان کار نماید.