جک درب دستگاه برش لیزر

جک درب یکی از قطعات دستگاه لیزر بوده، که در هنگام کار با دستگاه سبب می شود راندمان کاری شما بهبود یابد.