بلبرینگ دستگاه برش لیزر

یکی از قطعات دستگاه لیزر، بلبرینگ می باشد.