استپر درایو دستگاه برش لیزر

استپر درایو، یکی از قطعات دستگاه لیزر در سیستم مرکزی این دستگاه محسوب می شود و نقشی حیاتی در عملکرد دستگاه شما دارد.

استپر درایو دستگاه لیزر co2 یکی از قطعات اصلی سیستم مرکزی دستگاه است که پالس های کنترل مرکزی دریافت شده از سمت مادر برد دستگاه را تقویت و بر روی استپر موتور ارسال می کند. استپر درایور وظیفه ی راه اندازی استپر موتور از طریق تبدیل سیگنال های ضعیف کنترلر به سیگنال های با آمپراژ بالا را بر عهده دارد. استپر درایور ها با توجه به تعداد سیم پیچ های استپر موتورها به گروه های دو فاز، سه فاز، چهارفازو پنج فاز تقسیم می شوند.( یکی دیگر از مشخصه های استپر موتورها، قطب آن هاست. هر سیم پیچ استپر موتور می تواند به صورت تک قطبی (UNIPOLAR)، دو قطبی (BIPOLAR) و هیبرید ( HYBRID) در کارخانه ی سازنده تولید شود.)