چیلر دستگاه برش لیزر

چیلر یکی از قطعات دستگاه لیزر می باشد. این وسیله خنک کننده دستگاه بوده و مثل یک یخچال عمل می کند.