حکاکی روی شیشه با لیزر

حکاکی روی شیشه با لیزر + ۰ تا ۱۰۰ برش لیزر شیشه 

دستگاه برش لیزر برای برش اجناس مختلف مانند برش غیر فلزات مثل چوب و شیشه و فلزات مثل فولاد و آهن به کار می رود. استفاده ا...

ادامه مطلب