توسعه فناوری خیام لیزر

Khayam Laser Technology Developoment

تمدید مدت گارانتی دستگاه

گارانتی نوعی خدمات پس از فروش می باشد که این امکان را برای خریدار فراهم می کند که اگر در مدت زمان مشخصی پس از خرید ، محصول دچار عیب و یا خرابی شد ، بتواند کالای مورد نظر را تعمیر یا جایگزین کند .

تمام اعضاء خانواده بزرگ خیام لیزر می توانند پس از پایان مدت گارانتی یکساله دستگاه با تمدید سرویس گارانتی ، سلامتی دستگاه خود را به ما بسپارند .

هوای شما را داریم …

فرم تمدید مدت گارانتی دستگاه

کمک می خواهید؟ کلیک کنید