توسعه فناوری خیام لیزر

Khayam Laser Technology Developoment

اعلام خرابی و درخواست سرویس کار

خدمات ما منحصر به مشتریان خیام لیزر نیست ، بلکه تمامی دارندگان دستگاه های حکاکی و برش لیزر در هر نقطه از ایران عزیزمان عضوی از خانواده با شکوه خیام لیزر هستند .

در صورت بروز ایراد در دستگاه کافیست با درج اطلاعات مورد نیاز در این قسمت منتطر سرویس کاران متخصص و کارآزموده ما باشید .

فرم اعلام خرابی و درخواست سرویس کار

کمک می خواهید؟ کلیک کنید